دسته‌بندی نشده

زندگی زیباتر میشود🍁🍂

زندگی زیباتر میشود🍁🍂

زندگی زیباتر میشود🍁🍂

به شرطی که به اندازه تمام برگ هاي‌ پاییز

برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم…

زندگی زیباتر میشود🍁🍂

زندگی زیباتر میشود🍁🍂

🍁🍂🍁🍂با هوشمند استایل همراه باشید.پاییز خوبی را برایتان آرزومندیم🍁🍂🍁🍂

پاییز یک شعر است یک شعر بی‌مانند

زیباتر و بهتر از آنچه می خوانند

پاییز، تصویری رؤیایی و زیباست

مانند افسون است مانند یک رؤیاست

با برگ می‌رقصد با باد میخندد

در بازی‌اش با برگ او چشم می‌بندد

تا میشود پنهان برگ از نگاه او

پاییز می گردد دنبال او، هر سو

هرچند در بازی هر سال، بازنده‌ست

بسیار خوشحال است روی لبش خنده‌ست

مانند یک کودک خوب و دل انگیز است

یا بهتر از اینها: پاییز، پاییز است

ملیحه مهرپرور

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد