لباس نامزدی شیک و پوشیده

لباس نامزدی شیک و پوشیده تعریف مراسم نامزدی در مناطق مختلف ایران خیلی متفاوت است، اما نکته مشترک در بین همه رسوم این است که مخارج مراسم نامزدی بر عهده خانواده عروس است. برخی مواقع ممکن است این مراسم به شکل عصرانه و به صرف شیرینی برگزار شود یا به شکل مفصل تر، با شمار … ادامه خواندن لباس نامزدی شیک و پوشیده