• رنگ سال لباس‌ 2022

    رنگ سال لباس‌ 2022 که به گزینش کمپانی پنتون خواهد بود . پنتون اسم شرکتی واقع‌ در کشور کارلستات نیوجرسی می باشد که در همه جهان مشهور به پدیدآوری رنگ و رنگ شناسی خواهد بود . کمپانی پنتون (PANTON) که بسیار بیشتر از 40 سال پیشینه خواهد داشت الهام بخش‌ خیلی از مارک ها ، […]