• مدل بلوز لمه و شومیز جدید مجلسی

    مدل بلوز لمه و شومیز جدید مجلسی : آیا با اشکال و انواع بلوز زنانه آشنا‌ می باشید ؟ بلوز لمه و شومیز مجلسی‌ از آن گروه پوشش هایی خواهد بود که هر خانمی الزاماً باید یکی از آنها را در قفسه داشته باشد؛ ولی برای‌چه این دسته بلوز زنانه از این‌گونه جذابیت بهره‌مند خواهد […]